RSS
 

URZĄD MIEJSKI

SOŁECTWO BACHURY jest jednostką pomocniczą URZĘDU MIEJSKIEGO W MICHAŁOWIE
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

Na tej stronie mieszkańcy oraz goście mogą zapoznać się z aktualnymi sprawami.
BURMISTRZEM URZĘDU MIEJSKIEGO W MICHAŁOWIE JEST WŁODZIMIERZ KONOŃCZUK
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/8036dd300a66904/

STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W MICHAŁOWIE
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/uchw_r_1127_.htm

Rozdział III w/w statutu porusza sprawy jednostek pomocniczych tj. SOŁECTWA BACHURY.
SKŁAD  RADY MIEJSKIEJ MICHAŁOWA TO

Rhttp://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/9abfb9227b9a72d/Sklad_rady


http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/9abfb9227b9a72d/

RADNYM SOŁECTWA BACHURY jest MAREK CHARYTONIUK.
SOŁTYSEM SOŁECTWA BACHURY JEST ZDZISŁAW BARTŁOMIEJ WORONA.

Statut Sołectwa Bachury


http://www.michalowo.ug.gov.pl/bip/uchwaly2008/u_145_2008.htm

Dodaj komentarz