RSS
 

DBAJMY O WIZERUNEK NASZEJ WSI BACHURY

27 kwi

DSC03811

TAK  TAK  TAK

niestety tak wygląda w Bachurach – musimy z tym coś zrobić  !

Tak wygląda w wielu miejscach, gdzie nikt nie mieszka. Domy pustoszeją, a wokół zarasta krzewami. Ogrodzenia drewniane rozsypują się. Spadkobiercy nic w tej sprawie nie robią.

Co my mieszkańcy możemy zrobić ?

Co w tej sprawie może zrobić Sołtys ?

Myślę, że wspólnymi siłami i pomocy Pana Burmistrza uda nam się porozumieć ze spadkobiercami danych posesji, aby nasza wioska miała swój ładny wizerunek.

Jako Sołtys Bachur dążę do tego, aby moje ogłoszenia w Gazecie Michałowa nie były pustymi słowami, że Bachury witają i zapraszają – na atrakcje, które są i które będą.

Dzięki FUNDUSZOM SOŁECKIM wzbogacimy swoja wioskę w altanę i inne przydatne przedmioty – gdzie my mieszkańcy będziemy mogli się spotykać, rozmawiać, śpiewać, tańczyć.

Na chwile obecną w Urzędzie Miasta w Michałowie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na budowę drogi w naszej miejscowości Bachury. Chcieliśmy tego prawie wszyscy.  Zmiana nawierzchni poprawi komfort  jazdy, ale też w dużej mierze poprawi wizerunek wsi.

Jeżeli o coś prosimy i otrzymujemy – to do nas należy dbanie  i zainteresowanie.

Przecież tu mieszkamy i zapraszamy  swoich gości.

Dbajmy o to, co się dzieje wokół nas i szanujmy to co otrzymamy.

Zapraszam do odwiedzania naszej strony   www.bachury.blog.pl

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

POCZĄTEK BUDOWY DROGI W BACHURACH

27 kwi

Mam dobrą informację dla mieszkańców sołectwa Bachury.

Z informacji Pana Burmistrza Włodzimierza Konończuka wynika, że trwają prace z przygotowaniem dokumentacji technicznej na budowę drogi w naszej miejscowości Bachury.

Bardzo dziękuje Panu Burmistrzowi, że nasze prośby od bardzo wielu lat zostały wysłuchane, a najważniejsze realizowane.

Pierwszy krok w tej sprawie  został poczyniony.

CZEKAMY NA DALSZĄ REALIZACJĘ.

DZIĘKUJEMY.

 

TAK DROGA WYGLĄDA TERAZ

DSC03805

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2017 R.

27 kwi

W dniu 27 kwietnia 2017 r. uczestniczyłem XXVIII Sesji Rady Miasta w Michałowie.

SESJA

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

WIELKANOCNE ŻYCZENIA BURMISTRZA GMINY MICHAŁOWA WŁODZIMIERZA KONOŃCZUKA

15 kwi

… szukacie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążycie do tego, co na górze, nie tego co na ziemi …

Z okazji świąt Wielkanocnych życzymy miłości, spokoju oraz radości płynącej z ludzkiej serdeczności. Niech wiosna, która niesie optymizm i słoneczną pogodę wyzwoli energię i chęć działania na każdy dzień, a wzajemna współpraca i życzliwość zaowocują lepszą przyszłością.

Niech te dni świąteczne upłyną w atmosferze rodzinnych spotkań, w duchu chrześcijańskiej tradycji.

WESOŁEGO ALLELUJA !

 

składają

Włodzimierz Konończuk – Burmistrz Michałowa.

Irena Suprum – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie.

ŻYCZENIA 1

/ kliknij aby powiększyć /

ŻYCZENIA 2

/ kliknij aby powiększyć /

ŻYCZENIA 3

/ kliknij aby powiększyć /

Jako  Sołtys Sołectwa Bachury również przyłączam się do życzeń Wielkanocnych w roku 2017  – życzę  dużo uśmiechu, radości, zdrowia.

WIELKANOC 2017

/ kliknij aby powiększyć /

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW – INFORMUJE

20 mar

SYNGENTA 1

DSC03853

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

20 mar

Otrzymałem ponownie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach  wykaz nieruchomości rolnych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy wchodzących w skład Zespołu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Michałowo.

Wykaz ten  umieściłem na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Bachury.ANR 1

ANR 2

ANR 3

ANR 4

ANR 5

ANR 6

ANR 7

ANR 8

 

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE Z DNIA 16 MARCA 2017 R.

16 mar

W dniu 16 marca 2017 r. uczestniczyłem XXVII Sesji Rady Miasta w Michałowie.

XXVII SESJA

PIERWSZE ZAGADNIENIE

Zgodnie z z zalecaniami Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie sprecyzowałem wniosek z dnia 27.12.2016 r. dot .prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Urzędu Miejskiego w Michałowie, który złożyłem w biurze podawczym.

TREŚĆ PISMA

Proszę Panią Przewodniczą oraz Radnych Rady Miejskiej w Michałowie o zagłosowanie w sprawie podjęcie uchwały określenia zasad gospodarki finansowej sołectwa Bachury na terenie gminy Michałowo z adnotacją, że Sołectwo Bachury może gromadzić na rachunku pomocniczym tz. subkoncie dochody z mienia komunalnego, przekazanego sołectwu w zarządzeniu i inne dochody określone w statucie sołectwa zwane w uchwale dochodami własnymi.Decyzję o utworzeniu rachunku pomocniczego subkonta dla sołectwa Bachury podejmie Burmistrz.Radni nie powinni dążyć do założenia stowarzyszenia w BachurachRadni powinni dążyć, aby sołectwu przekazywano składniki mienia gminnego do zarządzania, korzystania i czerpania dochodów.Należy się zastanowić na tym, aby sołectwa wyposażyć w zakresie pewnych składników mienia gminnego na wzór zdolności prawnej stowarzyszeń.

 

DRUGIE ZAGADNIENIE

 

Zwróciłem się z wnioskiem do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie oraz Radnych o wyrażenie zgody i zatwierdzenie, aby na każdej sesji Rady Miasta w Michałowie w porządkach Sesji przewidziano na stałe w punkcie zapis – Wnioski Sołtysów Sołectw.Uzasadniłem to, że Sołtysi Sołectw są jednostkami pomocniczymi Gminy Michałowo. Funkcja sołtysów na wsi jest istotna i ważna. Sołtys spotyka się z mieszkańcami, ma olbrzymia wiedzę o wsi, wie czego ludzie potrzebują, jakie są ich oczekiwania, wiele rzeczy, problemów trafia właśnie do niego.Istotne sprawy sołectwa – wnioski i ich przedstawienie wymaga dodatkowego punktu – w porządkach Sesji Rady Miejskiej zapisanej jako ,, Wnioski Sołtysów Sołectw ,, gdyż tylko w taki sposób możemy przedstawić bardzo istotne problemy danego sołectwa, który przyczyni się na bezpośredni odzewu Burmistrza, Radnych, którzy mają możliwość wypowiedzenia się w i ewentualnego zagłosowania w przedmiotowej sprawie gdzie ,, w sprawach już różnych ,, jest to prawnie uniemożliwione.Z cała stanowczością stwierdzam, że przedstawienie wniosku w bardzo ważnej sprawie w punkcie przedostatnim – przed zamknięciem obrad Sesji ,, w sprawach różnych ,, jest nie możliwy, gdyż niejednokrotnie zbyt wiele osób ma coś do powiedzenia, a sprawy istotne Sołtysa ograniczają się tylko do zasygnalizowania ważnego problemu – niejednokrotnie bez odpowiedzi.Sołtys w punkcie ,, w sprawach różnych ,, powinien wypowiadać się w sprawach drobnych.Sprawy poważniejsze – Wnioski Sołtysów – w żadnym wypadku nie po winne być rozpatrywane w porządku obrad jako sprawy różne.Proszę Panią Przewodniczą oraz Radnych Rady Miejskiej o zajęcie stanowiska w tej sprawie i poparcie złożonego wniosku.

 

TRZECIE ZAGADNIENIE.

W piśmie z dnia 27.12.2017 r. zwróciłem się do Pana Burmistrza o zgodę ustawienia tablic z numeracją posesji w sołectwie Bachury posesja nr 37, 38, 39, 42, 43, 44.W dniu 02 marca 2017 r. zwróciłem się do pracownika urzędu pana Kalinowskiego Romana na jakim etapie jest realizacja powyższego zagadnienia.W odpowiedzi uzyskałem, że w roku 2017 nie przewiduje się realizacji mojego wniosku.Realizację taką mamy zrealizować z Funduszu Sołeckiego w roku 2017.Ponadto poinformował mnie w obecności pani Modzelewskiej, że pojedyncze numery tablic, nie będą brane pod uwagę w realizacji.Panie Burmistrzu myślę, że jest to praktyka poprzedniego Burmistrza, który nie pozwolił na realizacje pojedynczych numeracji posesji.Pragnę nadmienić, że pan Kalinowski okłamał mnie, że nie można realizować pojedynczych numerów posesji.Osobiście ustaliłem, że on sam był obecny przy montażu pojedynczych tablic posesji tj. SZYMKI nr 129, SZYMKI 135 , Stara Łuplanka 48 – Nowa Łuplanka 25 jest to jeden znak – lecz o podwójnych wymiarach jak te pojedyncze.Nie wiem dlaczego zachował się w ten sposób pan Kalinowski, ale myślę, że Pan Burmistrz wyjaśni tą sytuację.Osobiście pamiętam, że Pan Burmistrz był pozytywnie nastawiony na powyższy cel i czekał tylko na oficjalne zapotrzebowanie sołtysów.W trakcie naszej rozmowy oświadczyłem, że lekarze z pogotowia ratunkowego w ostatnim czasie miał problem z dotarciem w nocy do pacjenta zam. na koloni Bachury.Pan Kalinowski oświadczył, że to jest nieprawdą, gdyż lekarze pogotowia maja specjalistyczną nawigację i trafiają bez problemu do zgłaszającego w każdym miejscu.Mogę udowodnić i podać nazwisko lekarza z pogotowia ratunkowego, który miał problemy z zlokalizowaniem budynku na koloni Bachury. Sam lekarz zgłosił uwagę, aby ktoś zajął się z oznaczeniami budynków, gdyż mają problemy z dotarciem do potrzebujących pacjentów w domu.Informuje, że do moich obowiązków należy pomoc mieszkańcom wsi, a przedstawiony wniosek został zgłoszony przez mieszkańca – poparty przez inne osoby.Dużo jest pojedynczych domów na koloniach wsi i my jako urzędnicy musimy pomagać w tych drobnych, a tak ważnych sprawach.

 

CZWARTE ZAGADNIENIE

Zwróciłem się dwukrotnie z wnioskiem z dnia 24 stycznia 2017 r. i 22 lutego 2017 r. do Pana Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o budowę drogi 686 na odcinku Juszkowy Gród – Jałówka.Wnioski te powinni otrzymać Radni, gdyż takie przekazałem w biurze podawczym.Wobec powyższego proszę Pana Burmistrza i wszystkich Radnych o wsparcie mojego wniosku w taki sposób, aby realizacja powyższego zagadnienia miała realny skutek w budowie.Osobiście jako sołtys będę prowadził korespondencję z Podlaskim Zarządem Dróg w Białymstoku w sprawie budowy drogi i o wszelkich ustaleniach na bieżąco na piśmie będę informował Pana Burmistrza oraz Radnych.

 

PIĄTE ZAGADNIENIE.

Zwróciłem się do Pana Kierownika Eugeniusza Załęskiego  o konieczności wyrównywania dróg gminnych – piaskowo – żwirowych w rejonach wsi Jałówka – Mostowlany oraz  wsiach przyległych. Gdyż obecny ich stan jest zły. Jest bardzo dużo dziur. Utrudnia to jazdę samochodem.

 

JAKIE UZYSKAŁEM ODPOWIEDZI  W POWYŻSZYCH  SPRAWACH.

 

Na  pierwsze zagadnienie nie otrzymałem informacji.

Na drugi zagadnienie  uzyskałem informację od Radcy Prawnego Urzędu Gminy w Michałowie, że tego się nie praktykuje – zawsze  sołtysi mogą swoje sprawy zgłaszać na sesji w SPRAWACH RÓŻNYCH. Czy w tej sprawie uzyskam jeszcze jakieś informacje ? – zwróciłem się na piśmie.

 

Na trzecie zagadnienie – Burmistrz Michałowa skomentował to krótko -  TAKIE OZNACZENIA ZOSTANĄ WYKONANE.   Sołtys Sołectwa Jałówka pan Piotr Dąbrowski potwierdził fakt, że pogotowie ratunkowe mają problemy z dotarciem do chorych zamieszkałych na koloniach bez oznaczeń numerycznych.

Oczywiście dziękuję Panu Burmistrzowi Włodzimierzowi Konończukowi za konkretną decyzję oraz Sołtysowi Piotrowi Dąbrowskiemu za  kolejne poparcie w tak słusznej sprawie.

 

Na czwarte zagadnienie – nie otrzymałem oficjalnie poparcia ze strony Radnych -  Jedynie Sołtys Sołectwa pan Dąbrowski Piotr wyraził swoją SOLIDARNOŚĆ i pomoc w tej inicjatywie. Tematu nie odpuścimy – będziemy apelować o drogę  Juszkowy Gród – Bachury – Jałówka.

 

Na piąte zagadnienie – Pan Kierownik Eugenisz Załęski poinformował, że drogi te niezwłocznie zostaną wyrównane.

 

 

 

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

TERMINARZ WYWOZU NIECZYSTOŚCI 2017 ROK

09 mar

W załączeniu terminarz wywozu w 2017 r. pojemników z nieczystościami stałymi oraz selektywnymi dla GMINY MICHAŁOWO.

Indywidualnie każdy z mieszkańców otrzymał  i otrzyma taki wykaz terminu wywozu w Sołectwie Bachury.

 

6

 
Komentarze (4)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE BUDOWY PRZEDSZKOLA W MICHAŁOWIE

09 mar

Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy Przedszkola w Michałowie.

Poniżej informacje w tej sprawie.

1

2

3

4

5

DSC03846

 

OSOBIŚCIE  JESTEM  NA  TAK.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

09 mar

Otrzymałem od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach  wykaz nieruchomości rolnych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy wchodzących w skład Zespołu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Michałowo.

Wykaz ten  umieściłem na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Bachury.

Po kilku dniach wykaz ten został zdjęty przez n/n osobę.

Może komuś nie chciało się zapisywać danych i zabrał to z tablicy ogłoszeń.

Informacyjnie podaję, że Sołtys z Bachur zawsze jest w posiadaniu oryginałów otrzymywanych dokumentów i na tablicy ogłoszeń przepinane są kopie informacji.

Zawsze się można ze mną skontaktować i z miłą chęcią udostępnię kopię – jakiejkolwiek informacji, którą będzie zainteresowana dana osoba.

Poniżej wykaz nieruchomości.

ANR 1

ANR 2

ANR 3

ANR 4

ANR 5

ANR 6

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii