RSS
 

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE Z DNIA 16 MARCA 2017 R.

16 mar
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

W dniu 16 marca 2017 r. uczestniczyłem XXVII Sesji Rady Miasta w Michałowie.

XXVII SESJA

PIERWSZE ZAGADNIENIE

Zgodnie z z zalecaniami Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie sprecyzowałem wniosek z dnia 27.12.2016 r. dot .prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Urzędu Miejskiego w Michałowie, który złożyłem w biurze podawczym.

TREŚĆ PISMA

Proszę Panią Przewodniczą oraz Radnych Rady Miejskiej w Michałowie o zagłosowanie w sprawie podjęcie uchwały określenia zasad gospodarki finansowej sołectwa Bachury na terenie gminy Michałowo z adnotacją, że Sołectwo Bachury może gromadzić na rachunku pomocniczym tz. subkoncie dochody z mienia komunalnego, przekazanego sołectwu w zarządzeniu i inne dochody określone w statucie sołectwa zwane w uchwale dochodami własnymi.Decyzję o utworzeniu rachunku pomocniczego subkonta dla sołectwa Bachury podejmie Burmistrz.Radni nie powinni dążyć do założenia stowarzyszenia w BachurachRadni powinni dążyć, aby sołectwu przekazywano składniki mienia gminnego do zarządzania, korzystania i czerpania dochodów.Należy się zastanowić na tym, aby sołectwa wyposażyć w zakresie pewnych składników mienia gminnego na wzór zdolności prawnej stowarzyszeń.

 

DRUGIE ZAGADNIENIE

 

Zwróciłem się z wnioskiem do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie oraz Radnych o wyrażenie zgody i zatwierdzenie, aby na każdej sesji Rady Miasta w Michałowie w porządkach Sesji przewidziano na stałe w punkcie zapis – Wnioski Sołtysów Sołectw.Uzasadniłem to, że Sołtysi Sołectw są jednostkami pomocniczymi Gminy Michałowo. Funkcja sołtysów na wsi jest istotna i ważna. Sołtys spotyka się z mieszkańcami, ma olbrzymia wiedzę o wsi, wie czego ludzie potrzebują, jakie są ich oczekiwania, wiele rzeczy, problemów trafia właśnie do niego.Istotne sprawy sołectwa – wnioski i ich przedstawienie wymaga dodatkowego punktu – w porządkach Sesji Rady Miejskiej zapisanej jako ,, Wnioski Sołtysów Sołectw ,, gdyż tylko w taki sposób możemy przedstawić bardzo istotne problemy danego sołectwa, który przyczyni się na bezpośredni odzewu Burmistrza, Radnych, którzy mają możliwość wypowiedzenia się w i ewentualnego zagłosowania w przedmiotowej sprawie gdzie ,, w sprawach już różnych ,, jest to prawnie uniemożliwione.Z cała stanowczością stwierdzam, że przedstawienie wniosku w bardzo ważnej sprawie w punkcie przedostatnim – przed zamknięciem obrad Sesji ,, w sprawach różnych ,, jest nie możliwy, gdyż niejednokrotnie zbyt wiele osób ma coś do powiedzenia, a sprawy istotne Sołtysa ograniczają się tylko do zasygnalizowania ważnego problemu – niejednokrotnie bez odpowiedzi.Sołtys w punkcie ,, w sprawach różnych ,, powinien wypowiadać się w sprawach drobnych.Sprawy poważniejsze – Wnioski Sołtysów – w żadnym wypadku nie po winne być rozpatrywane w porządku obrad jako sprawy różne.Proszę Panią Przewodniczą oraz Radnych Rady Miejskiej o zajęcie stanowiska w tej sprawie i poparcie złożonego wniosku.

 

TRZECIE ZAGADNIENIE.

W piśmie z dnia 27.12.2017 r. zwróciłem się do Pana Burmistrza o zgodę ustawienia tablic z numeracją posesji w sołectwie Bachury posesja nr 37, 38, 39, 42, 43, 44.W dniu 02 marca 2017 r. zwróciłem się do pracownika urzędu pana Kalinowskiego Romana na jakim etapie jest realizacja powyższego zagadnienia.W odpowiedzi uzyskałem, że w roku 2017 nie przewiduje się realizacji mojego wniosku.Realizację taką mamy zrealizować z Funduszu Sołeckiego w roku 2017.Ponadto poinformował mnie w obecności pani Modzelewskiej, że pojedyncze numery tablic, nie będą brane pod uwagę w realizacji.Panie Burmistrzu myślę, że jest to praktyka poprzedniego Burmistrza, który nie pozwolił na realizacje pojedynczych numeracji posesji.Pragnę nadmienić, że pan Kalinowski okłamał mnie, że nie można realizować pojedynczych numerów posesji.Osobiście ustaliłem, że on sam był obecny przy montażu pojedynczych tablic posesji tj. SZYMKI nr 129, SZYMKI 135 , Stara Łuplanka 48 – Nowa Łuplanka 25 jest to jeden znak – lecz o podwójnych wymiarach jak te pojedyncze.Nie wiem dlaczego zachował się w ten sposób pan Kalinowski, ale myślę, że Pan Burmistrz wyjaśni tą sytuację.Osobiście pamiętam, że Pan Burmistrz był pozytywnie nastawiony na powyższy cel i czekał tylko na oficjalne zapotrzebowanie sołtysów.W trakcie naszej rozmowy oświadczyłem, że lekarze z pogotowia ratunkowego w ostatnim czasie miał problem z dotarciem w nocy do pacjenta zam. na koloni Bachury.Pan Kalinowski oświadczył, że to jest nieprawdą, gdyż lekarze pogotowia maja specjalistyczną nawigację i trafiają bez problemu do zgłaszającego w każdym miejscu.Mogę udowodnić i podać nazwisko lekarza z pogotowia ratunkowego, który miał problemy z zlokalizowaniem budynku na koloni Bachury. Sam lekarz zgłosił uwagę, aby ktoś zajął się z oznaczeniami budynków, gdyż mają problemy z dotarciem do potrzebujących pacjentów w domu.Informuje, że do moich obowiązków należy pomoc mieszkańcom wsi, a przedstawiony wniosek został zgłoszony przez mieszkańca – poparty przez inne osoby.Dużo jest pojedynczych domów na koloniach wsi i my jako urzędnicy musimy pomagać w tych drobnych, a tak ważnych sprawach.

 

CZWARTE ZAGADNIENIE

Zwróciłem się dwukrotnie z wnioskiem z dnia 24 stycznia 2017 r. i 22 lutego 2017 r. do Pana Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o budowę drogi 686 na odcinku Juszkowy Gród – Jałówka.Wnioski te powinni otrzymać Radni, gdyż takie przekazałem w biurze podawczym.Wobec powyższego proszę Pana Burmistrza i wszystkich Radnych o wsparcie mojego wniosku w taki sposób, aby realizacja powyższego zagadnienia miała realny skutek w budowie.Osobiście jako sołtys będę prowadził korespondencję z Podlaskim Zarządem Dróg w Białymstoku w sprawie budowy drogi i o wszelkich ustaleniach na bieżąco na piśmie będę informował Pana Burmistrza oraz Radnych.

 

PIĄTE ZAGADNIENIE.

Zwróciłem się do Pana Kierownika Eugeniusza Załęskiego  o konieczności wyrównywania dróg gminnych – piaskowo – żwirowych w rejonach wsi Jałówka – Mostowlany oraz  wsiach przyległych. Gdyż obecny ich stan jest zły. Jest bardzo dużo dziur. Utrudnia to jazdę samochodem.

 

JAKIE UZYSKAŁEM ODPOWIEDZI  W POWYŻSZYCH  SPRAWACH.

 

Na  pierwsze zagadnienie nie otrzymałem informacji.

Na drugi zagadnienie  uzyskałem informację od Radcy Prawnego Urzędu Gminy w Michałowie, że tego się nie praktykuje – zawsze  sołtysi mogą swoje sprawy zgłaszać na sesji w SPRAWACH RÓŻNYCH. Czy w tej sprawie uzyskam jeszcze jakieś informacje ? – zwróciłem się na piśmie.

 

Na trzecie zagadnienie – Burmistrz Michałowa skomentował to krótko -  TAKIE OZNACZENIA ZOSTANĄ WYKONANE.   Sołtys Sołectwa Jałówka pan Piotr Dąbrowski potwierdził fakt, że pogotowie ratunkowe mają problemy z dotarciem do chorych zamieszkałych na koloniach bez oznaczeń numerycznych.

Oczywiście dziękuję Panu Burmistrzowi Włodzimierzowi Konończukowi za konkretną decyzję oraz Sołtysowi Piotrowi Dąbrowskiemu za  kolejne poparcie w tak słusznej sprawie.

 

Na czwarte zagadnienie – nie otrzymałem oficjalnie poparcia ze strony Radnych -  Jedynie Sołtys Sołectwa pan Dąbrowski Piotr wyraził swoją SOLIDARNOŚĆ i pomoc w tej inicjatywie. Tematu nie odpuścimy – będziemy apelować o drogę  Juszkowy Gród – Bachury – Jałówka.

 

Na piąte zagadnienie – Pan Kierownik Eugenisz Załęski poinformował, że drogi te niezwłocznie zostaną wyrównane.

 

 

 

 
Komentarze (2)

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz

 

 
 1. ~Nela

  20 marca 2017 o 23:56

  Wszystkie przedstawione zagadnienia sa ważne i tylko dobra wola ludzi pokaże czy chce sie im coś zrobić w tym kierunku.Wypowiedz radcy prawnego jest śmieszna ( tego sie nie praktykuje) to bądź pierwszy człowieku i niech teoria stanie sie praktyka.To ułatwiłoby życie ludziom ale widać w tym kraju ludzie sa przyzwyczajeni aby życie sobie utrudniać niż ułatwiać.A o stanie dróg w gminie oczywiście niektórych to az szkoda sie wypowiadać tylko wezwać telewizje i pokazać i porównać do stanu dróg w tzw.trzecim świecie.Czlowiek chcący coś zrobić dla dobra innych niestety napotyka ogromne trudności w realizacji swoich celów.Miejmy tylko nadzieje,ze coś sie zmieni i to na lepsze!!!

   
  • bachury

   21 marca 2017 o 06:57

   Dziękuję za trafną odpowiedź.

    
 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×