RSS
 

BUDOWA DROGI – JUSZKOWY GRÓD – JAŁÓWKA / pismo 3 /

22 lut
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

Dalsze moje kroki.

 

BUDOWA DROGI JUSZKOWY GRÓD – BACHURY – JAŁÓWKA c.d

 

Otrzymaliśmy odpowiedz z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na wniosek w sprawie budowy drogi nr 686. 

Wszystko idzie tak jak przypuszczałem.

W związku z powyższym ponownie sporządzono wniosek o budowę drogi z zaznaczeniem,

że pierwszy wniosek został złożony na piśmie z dnia 24.01.2017 r.

Jednocześnie poinformowałem że są to dwa oficjalne wnioski na temat budowy w/w drogi, który będzie wiążący i ciągły do momentu realizacji powyższej inwestycji, a wszelkie negocjacje w tej sprawie nie spowodują anulowania i zakończenia tej sprawy bez dalszego biegu.

Poniżej treść mojego wniosku cyt….

 

W nawiązaniu do pisma WUDiM4100.27.2017. z dnia 16 luty 2017 r. informujące, że w/w zarząd nie prowadzi prac projektowych i nie realizuje inwestycji na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej tj. Juszkowy Gród – Jałówka.

 

Wobec powyższego jako Sołtys Sołectwa Bachury wraz z mieszkańcami gminy Michałowo zwracamy się ponownie z wnioskiem o realizację budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr. 686 na odcinku Juszkowy Gród – Jałówka wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną z uwzględnieniem ścieżki rowerowej.

Jednocześnie prosimy jak w najkrótszym terminie, aby w/w odcinek drogi znalazł się w programie regionalnym tj. w projekcie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Podjęcie inwestycji jest konieczne ze względu na niskie parametry techniczne i użytkowe istniejącej drogi przez 51 lat bez remontu. Na trasie występują liczne nienormatywne łuki pionowe i poziome. Jezdnia o przeciętnej szerokości ok. 5 metrów. Przystanki autobusowe pozbawione są zatok. Ruch pieszy i rowerowy nie jest odseparowany o ruchu samochodowego. Na w/w odcinku dominuje ruch osobowy, to pojawia się tu coraz więcej samochodów ciężarowych. Istniejąca szerokość jezdni w połączeniu ze stanem nawierzchni bardzo utrudnia manewr wyprzedzania, a mijanie się pojazdów jest bardzo niebezpieczny.

Droga jest w złym stanie technicznym, podobnie jak pobocze gruntowe.

Potrzeba realizacji budowy w/w drogi wynika z zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców i rowerzystów korzystających z trasy rowerowej, jak i pieszych ze względu na zły stan nawierzchni.

Konieczności spełnienia w trakcie dalszej eksploatacji drogi wymagań w zakresie ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływań komunikacyjnych.

Poprawa bezpieczeństwa służyć będzie poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowa zatok autobusowych oraz ścieżki rowerowej.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także jakości życia mieszkańców terenów położonych w jej sąsiedztwie.

Budowa drogi przyczyni się do otwarcia przejścia granicznego w Jałówce.

Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk wystąpił z oficjalnym wnioskiem do wojewody i marszałka województwa o podjecie działań mających na celu uruchomienie przejścia granicznego Jałówka gm. Michałowo – Ryboły – Białoruś.

Ma to związek ze zmianą sytuacji geopolitycznej w stosunku do państwa białoruskiego.

Z informacji uzyskanych od władz Wołkowyska, naszego transgranicznego partnera, wynika, że rząd Mińsku jest zainteresowany uruchomieniem kolejnego przejścia na granicy z Polską. Przejście Jałówka – Ryboły mogłyby mieć początkowo charakter turystyczny, przeznaczone do ruchu pieszo-rowerowego. Władze rejonów przygranicznych w Białorusi zabiegają, aby połączyć je szklakiem już działającym przejściem w Białowieży.

Propozycja Burmistrza została przekazana międzyrządowej polsko – białoruskiej komisji do spraw współpracy transgranicznej.

 

Dodatkowym pozytywnym aspektem w przebudowie drogi Juszkowy Gród – Jałówka – jest fakt budowy drogi Juszkowy Gród – Bondary – co w tej sytuacji spowoduje, że budowa drogi w sąsiedztwie obniży koszty jej realizacji i usprawni działania w tej sprawie.

Ekonomia jest bardzo ważna i należy mieć to szczególnie na uwadze.

Dobry gospodarz wie, że można w tym przypadku ,, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu,,.

Prędzej czy później droga Juszkowy Gród – Jałówka musi zostać zrobiona /nie nadaje się do jazdy / za wiele większe pieniądze niż teraz.

 

W dniu 22.02.2017 r. przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z panem Adamem Borys z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku odnośnie otrzymanego pisma WUDiM.4100.27.2017. z dnia 16 luty 2017 r.

Efekt rozmowy był taki, że są ważniejsze drogi w województwie niż nasza droga 686.

Złożyliśmy wniosek – odpowiedź – zarząd nie prowadzi prac projektowych i nie realizuje inwestycji na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej.

Czy złożony ponowny wniosek przyczyni się do przebudowy drogi 686 ?.

 

…koniec cyt.

 

Ponadto Korzystając z powyższego wniosku zwróciłem się z prośbą o udzielenie wyczerpujących informacji na temat poniższych zagadnień.

 

cyt……

 

 1. Czy prawdą jest, że w ostatnich latach pieniądze za budowę drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Michałowo trafiły na konto oszustów.

  Jeżeli tak, to proszę o szczegółową informację dla opinii publicznej – nie stanowiących tajemnicy służbowej / co do treści sprawy, wszczęcia, zakończenia /.

 2. Czy w sprawie przebudowy drogi Juszkowy Gród – Jałówka w ostatnich pięciu lat, ktoś składał taki wniosek, kto wnosił starania. Jeżeli tak to proszę o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentacji w tej sprawie.
 3. Z czyjego wniosku podjęto decyzję w sprawie budowy drogi / już istniejącej / na odcinku Zednia – Michałowo. Kto bezpośrednio w tej sprawie składał wnioski, kto wnosił starania – jeżeli takie były, to proszę o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii takiej dokumentacji.
 4. Z czyjego wniosku podjęto decyzję w sprawie budowy drogi / już istniejącej / na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Kto bezpośrednio w tej sprawie składał wnioski, kto wnosił starania – jeżeli takie były, to proszę o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii takiej dokumentacji.
 5. Z czyjego wniosku podjęto decyzję w sprawie budowy drogi / już istniejącej / na

  odcinku – Juszkowy Gród – Bondary. Kto bezpośrednio w tej sprawie składał wnioski, kto wnosił starania – jeżeli takie były, to proszę o przesłanie uwierzytelnionej kserokopii takiej dokumentacji.

   

  ……koniec cyt.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komentarze (2)

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz

 

 
 1. ~Nela

  2 marca 2017 o 00:43

  Przecież ta droga jest w fatalnym stanie dlaczego tak trudno jest to zrozumieć przez panów z Zarządu Dróg.Widac maja gdzieś remont tej drogi co jest bardzo smutne i przykre.Zawsze będzie coś ważniejszego od tych rzeczy najważniejszych.

   
  • bachury

   2 marca 2017 o 18:49

   Dziękuję za informację. Zapraszam na Bloga. Tutaj zawsze znajdziesz co się dzieje w Sołectwie Bachury.
   Pozdrawiam.

    
 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×