RSS
 

ZEBRANIE WIEJSKIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

03 wrz
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

W dniu 03 września 2016 r.  / w sobotę / odbyło się zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2017 r.

Kwota do dyspozycji sołectwa wynosiła 10 541,64 zł.

Uchwałą Nr 1/2016 r. zebrania wiejskiego Sołectwa Bachury z dnia 03.09.2016 r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim / Dz. U z dnia 2014 r. poz. 301 /oraz par. 7 statutu Sołectwa – zebrania wiejskiego sołectwa Bachury postanowiono co następuje.

Par. 1 uchwala się wniosek o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie na rok 2017 na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców – stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

Par. 2 wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Par. 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przyjęcie uchwały o akceptację wniosku do Funduszu Sołeckiego został zatwierdzony przez mieszkańców – uczestniczących w zebraniu wiejskim Sołectwa Bachury  – zameldowanych na stałe – uprawnionych do głosowania.

Wniosek dotyczył urządzenia miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Bachury na działce Gminnej nr 220/3  /oddanej w użytkowanie  dla Sołectwa Bachury /.

Celem projektu -  jest zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Bachury atrakcyjnego miejsca wypoczynku, miejsca spotkań,  miejsca organizowania zebrań wiejskich oraz organizacji imprez integracyjnych.

Budżet Projektu został podany na podstawie opracowania prac przez firmę budowlaną Adama Ostaszewskiego NIP 966 068 6534 ul. Projektowana 10, 16-050 Michałowo.

1. Altana ogrodowa szt. 1 – kwota brutto 6.756 zł.

2. Stoły drewniane do altany szt. 2 – kwota brutto 738 zł.

3. Ławy drewniane do altany szt. 4 – kwota brutto 984 zł.

4. Palenisko ogniska szt. 1 – kwota brutto 369 zł.

5. Siedziska  szt. 3 – kwota brutto 369 zł.

6. Gril murowany szt. 1 – kwota brutto 492 zł.

7. Skrzynka na kwiaty szt. 6 – kwota brutto 738 zł.

Łączna kwota brutto wykonania w/w prac wynosi 10 455 zł.   – finansowana z Funduszu Sołeckiego   / Kwota do dyspozycji sołectwa wynosiła 10 541,64 zł. /

Uzasadnienie projektu była realizacja powyższych zadań, która przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców i poprawy estetyki wsi. Mieszkańcy do tej pory nie mają takiego miejsca spotkań towarzyskich jak i miejsca udziału w zebraniach wiejskich Sołectwa Bachury – co ogranicza ich zainteresowania wspólnym życiem.

Budowa altany z wyposażeniem stołu i ław – grila, siedzisk – rozmów przy ognisku,  kwiatów w skrzynkach, spowoduje, że mieszkańcy uzyskają atrakcyjne miejsce do organizacji spotkań plenerowych i imprez integracyjnych. Będzie to również miejsce spotkań  indywidualnych. Projekt ten przyczyni się  do poprawy warunków życia mieszkańców i pozytywnych relacji  między ludzkich.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że podany projekt – powyższe przedsięwzięcie w nim  ujęte są zadaniami Gminy Michałowo, wpisują się bezpośrednio w Strategię Rozwoju Gminy Michałowo oraz służy poprawie warunków  życia mieszkańców.

 

Teraz tylko będziemy czekać na analizę wniosku przez Burmistrza Michałowa Włodzimierza Konończuka.

 

 

 

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz

 

 
 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×