RSS
 

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE – PIERWSZE

15 sie
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

Z A P R O S Z E N I E

 

N A  Z E B RA N I E  W I E J S K I E

 

w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu

SOŁECKIEGO na 2017 rok

 

 

ORGANIZOWANE PRZEZ SOŁTYSA

ZDZISŁAWA BARTŁOMIEJA WORONA

 

 

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W BACHURACH, W DNIU

O3 WRZESIEŃ / SOBOTA / 2016 roku o godz. 17.00

 

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

 

  1. Powitanie mieszkańców.
  2. Zgłoszenie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  3. Przyjecie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.
  4. Pierwsze sprawozdanie Sołtysa za okres maj – sierpień 2016 roku.
  5. Sprawy różne – wnioski, skargi, uwagi.
  6. Zakończenie zebrania.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU

 

                                                                           SOŁTYS SOŁECTWA BACHURY

                                                                       ZDZISŁAW BARTŁOMIEJ WORONA

 

 

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz

 

 
 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×